1. 1.
    ve eger size soylemezse tebrikler, zenginsinizdir artık.
    3 -1 ... erectof