1. 1.
    hep bir uyku hali içerisinde olduğumuzu gösteren bir tespit.
    1 ... judas