1. 1.
    akepeli güruhu asla ve kat'a ilgilendirmeyen sorunsaldir.

    selam ve duva ile.
    1 ... erectov