1. 1.
    osmanlı'nın en ilerici padişahları olan 4'lüdür. * *
    1 ... ataturkcu 20