1. 1.
    yazar infolarında gözükmeyen ünvan, içimizde gizli.
    ... titanick