1. 1.
    ak sakallı, nur yüzlü bir dedenin verdiği sözü yerine getirebildiğini anlamanın tek yolu.
    -1 ... bedreddin