1. 1.
    Tarihin en büyük yalanlarından biridir. Nedense sadece Beşiktaşlılar inanır.

    (bkz: beşiktaş ın tek başına ülke puanını kurtarması)
    ... kobra nejdet