1. 1.
    inşallah öyledir. inşallah ölüp giden yakınlarımız bizden daha aydınlıktır. inşallah..
    ... entry de mi girmiyagh