1. 1.
    Er kişiye yaşama sevinci aşılayan durum idir.

    Hepsini teker teker ısırmak ister insanın canı nitekim.
    -1 ... derwish dede