1. 1.
    ör: Doblosunda, bangır bangır akp mitingi açarak giden görgüsüzler.
    ... the sia