bayanlardan kasa ya da paket diye bahsetmek başlığına bugün entry girilmemiş.