1. 1.
    içerisinde nükleer atık olduğuna dair söylentiler var. Adı da bombatom.
    ... sherlockholmesss