1. .
    Bir ya da daha çok bağımlı değişkenin bir tek bağımsız değişkene göre türev(ler)ini içeren türetik denklem.
    ... iskandinav