1. 1.
    yadsınamaz bir benzirliğe sahip zencidir.

    battal gazi ye benzeyen zenci
    1 -1 ... judas