1. 1.
    akepe sayesinde varolan hayırlı olay.
    ... erectof