1. 1.
    kıt beyinli, mantıksız görüşleri olan bir kadınla evlenmektir. o kadın artık mantığa dayanmayan inancı nedeniyle tehlike yaratır.
    ... nevilevile