bugün

kendinden başkasını kabul etmeyen, kendisini başkalarına dayatarak yaşamaya devam eden, çalıntı, özsüz, ruhsuz bir medeniyettir. piçtir, babasını bilmez. her şeyi kendilerinin iyi bildiklerini, doğru yaptıklarını, vs. inanırlar ve başkalarına da dayatırlar, biz de yeriz tabii ki. ırak, filistin, bosna, kosova, işte batı medeniyeti'nin en büyük eserleri, acı, zulüm, soykırım, kan, haçlı zihniyeti, velhasılı kelam kendisinden nefret ederim. mehmet akif ersoy'dan kendisini dinlemenizi* öneririm, nasıl bir öhm.. olduğunu anlarsınız.

http://www.zaman.com.tr/w...tr/yazar.do?yazino=502171
medeniyet olmayı doğudan insanlığı darvin den öğrenmiş ama hala maymunluktan kurtulup evrimini tamamlayamamış kalabalık güruh.
insancıllık, kadın hakları, feminizm, aydınlık, sosyal demokrasi gibi güzel kavramları insanoğlunun borçlu olduğu güzelim medeniyettir. bir medeniyetin ne kadar iyi, güzel ve doğru olduğunu anlamak için kadınların durumuna bakmak gerekir. işte o zaman bir kez daha batı medeniyetinin ne kadar iyi, doğru, güzel ve üstün olduğunu anlayıp batı medeniyetine aşık olurum. evet ben batı medeniyeti'ne aşığım.
altı gün bankaya, yedinci gün kiliseye taparlar; orada da şarkı söyler, gelirler.
batı medeniyetinin belirgin bir özelliği vardır. batı düşünürleri, öncelikle herşeye bir isim takarlar, böylece ismi olan bir şeyi kolayca sınıflandırabilirler. her kültürü, kavramı, anlayışı, mantık-muhakeme mekanizmasını bir veya iki kelimeyle özetleme isteğini açıkça belirtirler. bunu da garipsemek yanlış olur. her bireyin düşünce kapasitesi kelime hazinesi ve kavramlar bütünü kadardır. kelime hazineniz ve kavramlar bütününüz ne kadar genişse, düşünce yapınız da o denli geniş bir vizyona sahiptir. onların bitmek tükenmek bilmeyen sonu -izm'le biten kavramlar bütünü, diğer toplumların yaşamlarının, kültürlerinin, onları onlar yapan herşeylerinin bir kelimeyle özetlenip objeleştirilmesini sağlar. bu noktada da tüketidicidirler, düşünsel anlamda yıkıcı ve yokedicidirler. ürettikleri her fikir, başka binlercesini bitirmeye ve anlaşılmış-üzerinde düşünülmüş-noktalanmış-tartışılmaya artık ihtiyaç bulunmayan kategorisine sokmaya yöneliktir. tartışma programı teknikleri de bu yüzden ordan ithaldir, yani bir fikri anlamaya ve anlatmaya yönelik olmaktan ziyade tüketmeye, çiğnemeye ulaşan bir akıl zinciri manzumesidir.
Batı medeniyeti(?!)Bu kavram tamamen varsayılan, kompleksten inim inim inleyen zavallıların bi yerlerinden uydurdukları bir sanrıdan ibarettir. insanımsı bir tür tarfından adlandırıldığı için uygarımsı bir tarafı vardır ki o da tamamen bir vehmin ürünüdür. Bu uygarımsı tarzın insanlık için sadece ve sadece kan, kin, nefret gözyaşı ve bilumum işkence türlerini hediye (!) ettiğini dikkate aldığımızda karşı karşıya kaldığımız kavram kargaşasının vehamet boyutları daha iyi anlaşılır. Dünydaki, bir hadisede en çok ölümlü ve en çok zulümlü insanlık trajedisinin ikinci dünya savaşı olduğunu (ki tamamen batılılar arasında cereyan etmiştir) örnek vermek sanırım yeterli olur. Amerikalıların (yani alçak soluk benzilililerin) neredeyse yeryüzünden sildikleri hispaniklerin uğradığı soykırıma dair bir şey demedim henüz... Tabii Nagazaki ve Hiroşimadan da söz etmedim...
V'el hasıl, 'medeniyet' gibi yüksek bir değerle 'batı'nın aynı cümlede kullanılması bile başlıbaşına bir fecaattir.
(bkz: Memleketler muhteliftir fakat medeniyet birdir)
aykırılıklarına rağmen bölünmeyen hep kenetlenen insanların sahip olduğu medeniyet. biz niye öyle olamıyoruz kırgınlığı aşılayan medeniyettir.
kir, pislik, yanlizlik, köpeklerle yasamaya muhtac olmak, yemek kültüründen yoksun olmak, halen karanlik cagda yasamak, namus din gibi kavramlari bilmemek...
http://www.internethaber....news_detail.php?id=222385
Olup bitenleri kaçırma

İlk öğrenen uludağ sözlük kullanıcıları olacak.