1. 1.
  tartışma götürmez, apaçık bir gerçektir.

  insanlık tarihi modern insan özelliklerine tam olarak sahip ilk canlıdan hesap edersek 200.000 yaşındadır. son buzul devrinden hesaplarsak 12.000 yaşındadır.

  bizlerin şunca uzun süreler yaşayıp gitmiş insanlardan daha zeki olduğumuzu gösteren hiçbir bulgu yoktur. hatta bizler modern çağa girmişken dünyanın kör yerlerinde hala kıçı çıplak, taş çağı hayatı yaşayan insanlardan daha zeki olduğumuzu gösteren hiçbir bulgu da yok.

  bu süreler zarfında çok sayıda medeniyet filizlendi ve son buldu. tabi bir çoğu da bir diğerine kaynaklık etti. fakat islam medeniyeti dahil hiçbiri ama hiçbiri batı medeniyetiyle karşılaştırılamaz, denk tutulamaz.

  batı medeniyeti, aydınlanma çağıyla birlikte öyle bir atılım yaptı ki eşi benzeri yoktur. sadece iki yüzyıl içinde geldiğimiz yere bir bakın...

  diğer medeniyetler birbiriyle karşılaştırılabilir. islam medeniyeti, yunan medeniyeti, roma medeniyeti, mısır medeniyeti, çin ve hint medeniyetleri... fakat gerçek şu ki hiç biri insanlığın yaşam biçiminde, yaşam kalitesinde batı medeniyeti ile karşılaştırılabilir bir değişiklik sağlayamadı.

  sebep? insanlar o zamanlar aptal mıydı? olmadığını en başta söyledim. peki neden batı medeniyetinin şu iki yüzyıl içinde başardıklarının binde birini bile başaramadılar?

  böyle olması bir tesadüf değildir. böyle olması "tekniğe önem verdiler" gibi saçma sapan cümlelerle de ifade edilemez.

  fark şudur: bilim ve teknoloji bir medeniyetin yarattığı değerlerin, anlayışın, yönetim sisteminin, yaşam biçiminin yan ürünüdür. batı medeniyetinin diğer medeniyetlerden farkı, kendisini dinin kıskacından kurtarmış olmasıdır. batı değerleri, batı yaşam biçimi, batı anlayışı, batı yönetim sistemi dinden bağımsızdır.
  5 -6 ... rumeli71
 2. 2.
  kökünü roma ve endülüs'ten alır. edebiyatta, sanatta, hukukta, mimari de epey gelişmiştir. ama müslüman olmadıkları için temizlik ve abdesti bilmezler ve domuz eti yerler.
  1 ... selia
 3. 3.
  "kökünün nereden geldiği" gibi saçma sapan tartışmalarla gölgelenemeyecek gerçektir.

  ona bakarsan islam medeniyeti dediğin medeniyetin kökü de yunan medeniyetidir. kısmen hint ve sasani etkisi de vardır.

  önemli olan neyin kökünün ne olduğu değil, kökü ne olursa olsun hangi medeniyetin ne başardığıdır.

  var mı bu açıdan batı medeniyetine uzaktan da olsa rakip olabilecek başka bir medeniyet?
  2 -1 ... rumeli71
 4. 4.
  avustralya aborjini kalkmış "neye göre, kime göre?" diye saçmalıyor.

  peki nasıl? batı medeniyetinin ürünü olan bilgisayarı ve interneti kullanarak!

  sonra? bu lafları edecek yaşa gelmiş; daha bebekken veya küçük çocukken ölüp gitmemiş. nasıl? batı medeniyetinin eseri olan aşıları, antibiyotikleri boklu götüne vurmuşlar da öyle...

  saçmalamayın, nankörlük etmeyin.
  1 -1 ... rumeli71
 5. 5.
  Yallah Avrupaya.
  3 ... muphem hatun
 6. 6.
  Batı tarihin bir çöplüğüdür. Bir medeniyet değildir.

  Aşağıda yazdığım bölümü bizzat Avrupalı Fransız yazar Victor Hugo yazmıştır.

  Fantin korkunç bir kahkaha koyverdi:
  – Yüz frank, dedi, bu para kimsesiz bir kadın tarafından ancak bir yoldan sağlanabilir!... Zavallı kadın, nihayet fahişe oldu...
  Fantin’in macerası, beşeriyetin bir esir satın alma hikâyesidir. Kimden satın alıyor? Sefâletten... Yetimlikten, kimsesizlikten, aldatılmışlıktan, ihanetten, iftiradan, çekememezlikten gelen dağ gibi yüklerin altında ezilen bir zavallı ne yapar? Cemiyet ve devlet de el uzatmayınca, sefalet çukuruna yuvarlanır!... Avrupa medeniyetinin esareti kaldırdığını söyleyenler aldanıyorlar. Kiliseye baş kaldıran Avrupa, dine ve onun koruduğu ahlaka da baş kaldırarak büyük bir hata işledi. Meyhanelerin, eğlence yerlerinin, genelevlerin sayısı artmakla hürriyet gelmiş olmaz... Bu, ihtilâlin arzu ettiği “eşitlik ve kardeşlik” prensibi ile bağdaşmaz. Eğer hâlâ sefalet varsa, kızlarımızın ve kadınlarımızın iffeti kendini bilmez mâceraperestlerin çirkin arzularına kurban ediliyorsa; hürriyet güçlülerden yana demektir. Zayıfları ezen hürriyet, gerçek hürriyet değildir. Fantin, burada sadece semboldür. Cemiyet nice Fantinlerin yıkılışına, esir edilişine ve sefaletin kucağına düşmesine seyirci kalıyor. Evet, esaret teklif ediyor; cemiyet de kabul ediyor...

  Sefiller/Victor Hugo
  -2 ... bay josef k
 7. 7.
  kültürlerin birbirlerine üstünlüğü tartışılamaz. ama batı medeniyetinin en "başarılı" medeniyet olduğu kesindir.
  2 -2 ... karaelf
 8. 8.
  boş laflarla eleştirilen medeniyettir.

  kardeşim fuhşun, zulmün, savaşın hiç yaşanmadığı medeniyet mi var?

  bak, batı medeniyetini eleştirmek için yine batı medeniyetinin ürünlerinden biri olan victor hugo'nun sözlerini alıntılıyorsun. batı medeniyetini yüce yapan değerlerden biri fikir ve ifade özgürlüğüdür. diğer medeniyetlerin hangisinde, doğrudan o medeniyetin kendisine, batı medeniyetinde olduğu kadar çok ve açık eleştiri yapılabilmiştir?

  misal, islam medeniyetinde bir noktadan sonra bilimin gerilemesini (daha doğrusu ilerleyememesini) izah ederken, "bilim ihmal edildi" gibi saçma sapan, altını bir türlü dolduramadığınız bir tez ileri sürersiniz. peki ta ki batı medeniyetinin zaferi ayan beyan ortaya çıkana kadar neden islam medeniyetinden kimse bu konuya el atmadı? neden böyle bir sorun olduğunu tespit etmedi? neden eleştiri yapmadı? bırakın o zamanlar eleştiri yapılmasını, islam medeniyetinin batının gerisinde kaldığı ortaya iyice çıktıktan sonra bile neden her eleştiri yapmaya kalkanın üstüne gidildi? neden eleştiriler zorbalıkla örtbas edilmeye çalışıldı?

  batı medeniyeti eleştiri kapıları sonuna kadar açık olduğu için bu kadar dinamiktir, sürekli kendini yeniler, zamana yenilmez.
  1 -3 ... rumeli71
 9. 9.
  Diğer medeniyetleri afrika talanında yağmalamıştır. Ondan yücedir.
  1 -1 ... australia
 10. 10.
  yüce tanımı çok boş ve saçma olmuş.

  gelişime en açık medeniyet dersen daha doğru olur.
  1 -2 ... munir bey