1. 1.
    son derece doğaldır. mümkün mertebe hava alması da icabla mucibdir.
    ... konkordato