6
6

 1. 1.
  Bir düşünceyi, bir duyguyu veya bir oluş ve kılışı yargı hâlinde bir tek çekimli fiille anlatan ve en az bir özne ve bir çekimli fiil ögesi taşıyan basit cümle türü:

  Üşüyorum.
  Sen üşümüyor musun?
  Bahçenin kapısı açık kalmış.
  Yarın buradan ayrılıyoruz.
  Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır vb.
  #4516826 :)

Advertisement