1. 0.
    Odunu yemekle sonuçlanabilir.
    3 ... usualsuspects