1. 1.
    öncelikle barbara palvinden tükürük, saç, kıl gibi dna verisi içeren bir madde yürütmek gerekir. Sonrasında black mirrordaki gibi bunu gizlice klonlayıp barbara palvini tekrar yaratacaksın. Elinde klon bir barbara palvin olacak ve dunyada hi. kimsenin haberi olmayacak bundan. Kanunen öyle biri bile yok. istediğini yapabilirsin.
    ... akacakkandamardadurmaz