1. 1.
    turkiye deki krom rezervi ve onemi dikkate alındığında iddianın ötesine geçebilecek durumdur. conan boşuna crom'a inanmıyordu.
    2 ... never neverland