1. 1.
    2015 genel seçiminin özetidir. Evet.
    ... oytunkaran