1. 1.
    askeri bir terim olarak "yoğun yaylım ateşi" anlamına gelmektedir..
    ... intensivecare