1. 1.
    üzgün değil sıkılmışlardır.
    ... erectof