1. 1.
    siyasal islamcilari hoşnut edecek bir sorunsaldir.
    -1 ... erectov