1. 1.
    insanlar arasında ulusal aidiyet duygusunu paylaşan milletin günlük tasvirlerini ifade eder. Terim, Michael Billig'in 1995'te yayımlanan aynı adlı kitabından türetilmiştir ve eleştirel olarak anlaşılması amaçlanmıştır. Konsept, özellikle siyasi coğrafya disiplini içerisinde, 1990'larda yayınlanmasından bu yana akademik görüşlerin sürmesi ile son derece etkili olmuştur. Günümüzde bu terim öncelikle kimlik oluşumu ve jeopolitik akademik tartışmalarda kullanılmaktadır.

    Banal milliyetçilik örnekleri, günlük bağlamlarda bayraklar, spor karşılaşmaları, ulusal şarkılar, para sembolleri, popüler ifadeler ve ifade cümleleri, yurtsever kulüpler, ulusal basında ima edilen birlikteliklerin kullanılması, örneğin, başbakan, hava durumu, ekip ve bölünmeler gibi terimlerin "yerli" ve "uluslararası" haberlere dönüştürülmesi. Bu sembollerin çoğu, sürekli tekrarlı oldukları ve neredeyse hiç bilinçaltında yerleri olmadığı için daha etkilidir. Banal milliyetçilik genellikle okullar gibi devlet kurumları aracılığıyla yaratılmaktadır. evet.
    ... nevilevile