1. 1.
    Bir Banach uzayında noktasal sınırlı, sürekli bir doğrusal dönüşümler dizisinin düzgün sınırlı olduğunu belirten önerme.
    ... iskandinav