1. 1.
  Gözlemlendiği kadarıyla, dinci mottosudur,

  Dinler in ortak noktası, dine tabii olmayanlara karşı baskısıdır,

  Dinciler, Bu baskıya karşı çıkan din karşıtı insanlardan saygı beklerler,

  ama kendilerine baskı uygulayan diğer dinlere karşı çıkarlar,

  omurgasız, iki yüzlü varlıklar bu dinciler.

  Tanınmış tanınmamış, semavi dünyevi, fark etmeksizin uydurulan tüm dinler, yer küreye nefret ve ölüm saçtı.
  -1 ... tapmadiyentanri