Advertisement

  1. .
    * Burdur Çeşmedağı Mahallesi;nde olan Baltaoğlu Hamamının şehrin en eski hamamı olduğu söylenmektedir. Ne zaman ve kimin tarafından yapıldığı bilinmemektedir. Hamam bugün l950li yıllarda satın alan kişinin ismiyle tanınmaktadır. Klasik hamam düzeninde kubbeli bir yapıdır. Bugünkü durumu ile mimari bir özelliği bulunmamaktadır.
    1 ... muste ar