1. 1.
    gavur bidatı olduklarina yeter sebeptir.
    ... erectof