1. 1.
    bir çeşit aktivitedir. evet.
    ... nevilevile