1. 1.
  çeşitli sebeplerle türkiye'ye göç etmiş olan balkan göçmeni vatandaşlarımızın siyasi eğilimleridir.

  öncelikle şu tesbiti iyi yaparak giriş yapalım; balkan göçmenleri hem etnik olarak hem de sosyolojik olarak homojen bir yapıda değildirler. mensup oldukları etnik grup, türkiye'ye gelme sebepleri ve türkiye'ye geliş tarihleri siyasi eğilimlerin belirlenmesinde önemli rol oynamaktadır. kategorize ederek devam edelim, etnik kökenlerine ve alt başlık olarak da sosyolojik durumlarına bakalım;

  ----------------------------------------------------------------------------------------

  1- balkan göçmeni türkler;

  a) bulgaristan'lı türk muhacirler:
  * 1878-1951 arası gelen bulgaristan'lı türk muhacirler: savaş, işgal ve katliam gören muhacir kesimdir, milliyetçi hassasiyetleri yüksektir, fakat islamiyete yönelik saldırılara da şahit olduklarından muhafazakar bir yönleri vardır; bu sebeple merkez sağ ve muhafazakar-milliyetçi partilere yakın dururlar. trakya, bursa, istanbul, adana, izmir, manisa, sakarya gibi illerde yoğundurlar.

  * 1951-1978 arası gelen bulgaristan'lı türk muhacirler: bulgar asimilasyonunun en fazla baskıladığı kesimlerden biri de bu kesimdir, dışlanmanın ve başka bir milletin bayrağı altında yaşamanın verdiği zorlukları hissetmişlerdir, milliyetçi ve hatta yer yer aşırı milliyetçidirler. fakat sosyalizm döneminde ekonomik açıdan huzurlu olmuşlardır, bu sebeple sol ekonomik sisteme yakındırlar. milliyetçi ve sol partilere yönelirler. chp ve mhp'nin oy deposu olarak görülürler, bu doğrudur. bursa, izmir ve istanbul'da yoğunlaşmışlardır.

  * 1989-günümüz arası gelen bulgaristan'lı türk muhacirler: ad değiştirme, türkçe konuşmanın yasak olması gibi uygulamaları yaşamış olan belki de en çilekeş kesimdirler. aşırı milliyetçidirler, ancak bulgar faşizmini "komünizm" eliyle gördüklerinden, sola mesafeli dururlar, merkez sol'a nispeten yakındırlar, ancak politik pozisyonlarını "liberal ve milliyetçi" olarak tanımlayabiliriz. dini yönden zayıftırlar, muhafazakar partilere oy vermezler, şu anda merkez sağ çökmüş olduğu ve akp de muhafazakar çizgide olduğu için ortada kalmış bir grupturlar. bursa, izmir ve istanbul'da yoğunlaşmışlardır.

  not: ayrıca bulgaristan göçmeni türklerin içerisinde önemli miktarda alevi/kızılbaş ve bektaşi de bulunmaktadır, bu insanların eğilimleri sünni türk muhacirlerinden farklı değildir. anadolu alevilerinin aksine, sadece chp'ye yönelmezler, alevi nüfus içerisinde mhp'liler önemli bir yer tutar.

  b) yunanistan'lı türk muhacirler:
  * lozan mübadili türkler; siyasi çizgilerini salt "milliyetçi" olarak tarifleyebiliriz. sağ sol kavramlarına bağlı kalmazlar, milliyetçilik temel esastır. bu sebeple akp, chp ve mhp'ye eşit oranda dağılım gösterirler, hatta bu üç parti arası geçişler mübadil türklerde çok fazlaca görülen bir olgudur.

  * 1924 ve sonrası gelen yunanistan'lı türk muhacirler; lozan mübadilleriyle aynı çizgidedirler, fakat bu gruptakiler ekseriyletle hatta tamamen "batı trakya" türkleridir, muhafazakar hassasiyetleri yüksektir, lozan mübadili gruptan farklı olarak akp'ye daha yoğun teveccühleri vardır.

  c) yugoslavya ülkelerinden gelen türk muhacirler:
  * balkan savaşları öncesi ve esnasında gelen yugoslavya'lı türk muhacirler; makedonya ve kosova yörelerinden gelen türk muhacirlerdir, yoğun şekilde türk milliyetçisidirler, türklüğe olan saldırının sadece hristiyan milletlerden değil, dindaş oldukları müslüman arnavutlardan da geldiğini görmek be kesimi laik duyarlılığı yüksek, islamcılık düşüncesine oldukça uzak duruma getirmiştir. en fazla yöneldikleri parti bu sebeple chp'dir. en yoğun yaşadıkları iller istanbul, manisa ve izmir'dir.

  * balkan savaşları sonrasında gelen yugoslavya'lı türk muhacirler; yine makedonya ve kosova'dan gelen türk muhacirlerdir, daha çok ekonomik sebeplerle gelmişlerdir. diğer müslüman toplumlarla daha kaynaşıktırlar, türkiye'ye göç sürecinde binlerce arnavut, boşnak ve torbeş'e türkçeyi öğretmişler, onları da yanlarına katarak türkiye'ye gelmişlerdir, islam ümmeti bilinci savaş döneminde gelen türklere nazaran belirgindir, ülkedeki diğer müslüman halklar olan arnavut, boşnak ve torbeşlerle aynı acıları yaşadıklarından kendilerini gayritürk müslümanlardan pek ayırmazlar. bu sebeple milliyetçi oldukları pek söylenemez, akp çizgisinin oy deposudurlar.

  ----------------------------------------------------------------------------------------

  2- balkan göçmeni arnavutlar;

  a) makedonya ve kosova arnavutları; türkiye'deki arnavut muhacirlerin büyük bölümü bu gruba dahildir, bir kesimi osmanlı döneminde türkiye'ye gelmiştir fakat çoğunluğu cumhuriyet döneminde 1950'li yıllarda ekonomik sebeplerle gelmişlerdir. kendilerini türk olarak göstermişler ve o şekilde türkiye'ye göç edebilmişlerdir, büyük çoğunluğu makedonya ve kosova'daki türklerden türkçeyi öğrenip o şekilde türkiye'ye gelmiştir, bu durumdan şikayetçi olmuşlardır. bu sebeple kendilerini "zoraki türk" olarak görürler, türk milliyetçiliğine karşı dururlar, liberal ve muhafazakar bir çizgileri vardır. akp'nin oy deposudurlar. dağınık şekilde yaşarlar fakat istanbul, izmir, sakarya, samsun ve manisa'da yoğunlaşırlar, yugoslavya'lı türk, boşnak ve torbeş muhacirlerle aynı yaşam alanlarını paylaşırlar.

  b) arnavutluk arnavutları; türkiye'de sayıları çok azdır, olanlar da izmir ve istanbul'da toplanmışlardır. akp ve chp arasında bölünürler.

  c) lozan mübadili arnavutlar; 1924'te yunanistan türkiye'ye göç etmek zorunda kalan arnavutlardır, arnavut toplumu içerisinde türklere ve laik-milliyetçi duruşa en yakın olanları bunlardır, atatürk döneminde geldiklerinden atatürkçülüğe meyillidirler, türkleşme süreçleri diğer arnavutlara nazaran daha hızlıdır, ekseri chp'lidirler.

  ----------------------------------------------------------------------------------------

  3- balkan göçmeni slavlar;

  a) boşnaklar; bosna-hersek, sırbistan/sancak, karadağ ve kosova'dan gelen müslüman güney slav halkıdır. türk ırkından olmamalarına rağmen, kendilerini türk hisseden müstesna bir topluluktur boşnaklar, kendi ırkdaşları olan sırp ve hırvatların zulmünü gördüklerinden kendilerini türklüğe bağlarlar, arnavutların aksine boşnaklar kesinlikle boşnak etnikçiliği yapmazlar, birçoğu bilakis türk miiliyetçisidir. muhafazar ve sünni bir toplum olan boşnak halkı muhafazakar partilere eğilimlidir. büyük oranda akp çizgisine oy verirler, chp'li ve mhp'li boşnaklar da azımsanmayacak sayıdadır. istanbul ve izmir'de yoğunlaşmışlardır.

  b) pomaklar (müslüman bulgarlar);
  * lozan mübadili pomaklar: 1924'te yunanistan'dan türkiye'ye göç eden müslüman bulgar halkıdır, muhafazar bir toplulukturlar, akp çizgisine yakın dururlar, ancak laik-milliyetçi olanları da vardır, büyük oranda türkleşmiş bir toplulukturlar. samsun, kırklareli ve izmir'de yoğunlaşırlar.

  * bulgaristan'lı pomaklar; bulgaristan türkleriyle birlikte anadolu'ya gelen pomak muhacirlerdir, bulgaristan türkleriyle aynı kaderi yaşamışlar, isimleri değiştirilmiş, dinleri yasaklanmıştır. kendi ırkdaşları olan bulgarların yanında değil, dindaşları olan türkleri yanında durmuşlardır. ama bulgaristan türk toplumuyla kaynaşık olamamışlar, pomak kimliğini korumuşlardır, bulgaristan türklerinin aksine pomaklar, milliyetçi değildirler, laik olanları chp'ye yönelir ancak çoğunluğu merkez sağ ve akp çizgisindedir.

  c) torbeşler; makedonya'dan gelmişlerdir, müslüman makedon (makedonya'lı bulgar)'durlar. pomaklarla aynı toplulukturlar esasen, fakat coğrafi farklılık sebebiyle farklı bir ad almışlardır. siyasi eğilimleri pomaklarla aynıdır, fakat torbeşlerde kendini türk addetme ve türkleşme daha hızlı görülmüştür, bu sebeple mhp'li torbeşler mevcuttur.

  ----------------------------------------------------------------------------------------
  21 -1 ... ateistvaiz
 2. 2.
  ağırlıklı olarak chp ve mhp ye yakındırlar. neredeyse tamamı türk milliyetçisidir.
  3 ... sonsarkiyicalkemanci
 3. 3.
  1. bölüm a şıkkına dahil olduğumuz grup. doğrudur bu zamanda gelenlerde merkez sağa eğilim var. dedemin dedesi o zulmlerden sonra gavur bayrağının altında yaşanmaz diyerekten göç etmiştir. sonraki gelişmelere bakacak olursak haklı çıkmıştırda.
  torbeşin tanımı yanlış olmuş. torbeşin tanımını öğrenmek istiyorsanız bir arnavut'a sorarsanız arnavut'un çingenesi olduğunu söyler mi? genelde söylemezler! arnavutların hangi yıl göçmeni olursa olsun milliyetçi yönleri ağır basar. bu arada arnavutların en yoğun yaşadığı illerden biride bursa.
  1 ... blackrainbow
 4. 4.
  uludağ sözlük teki balkan kökenli yazarlar bu konudaki görüşlerini paylaşırsa sevinirim, yaptığım tahlile müdahil olmak isteyenler buyursunlar.
  1 ... ateistvaiz
 5. 5.
  balkan insanı Fenerbahce yi sever fenerlidir. ııdiii ordan ıdiii ııdiii.
  ... mayolu pogaca
 6. 6.
  çok karışıktır. öyleki dikkat ederseniz balkan kökenli insanların yoğun olarak yaşadığı trakya şehirleri, bursa, çanakkale, balıkesir, manisa, izmir, kısmen eskişehir ve muğla'da hep farklı siyasi eğilimlere oy verilmiştir geçmişte. ama çevremden edindiğim izlenime gelecek olursak balkan göçmenleri sırasıyla; halk partisini daha sonra da zamanın merkez sağ partisini (eskiden dyp-anaptı şimdi akp) ve milliyetçi hareketi desteklemektedirler. benim öngörüm her 10 balkan kökenliden 4'ü 5'inin oyu chp'ye, 2-3'ünün akp'ye, 2-3'ünün de mhp'ye gittiği şeklinde.
  1 ... narsist prens
 7. 7.
  hepsinin türkiye türk ünden daha milliyetçi olduğunu gösteren anketimsi.
  yorum: osmanlı da bunların milliyetçilik sevdası yüzünden dağıldı, sonumuz hayır olsun swh
  1 -2 ... uludag reklam
 8. 8.
  Bizim ailenin bayanlarında ağırlık olarak sol görüş hakim, erkekleri ise değişiklik gösteriyor(mhp-chp,dsp). Siyasi görüş değişiklik gösterse de "ne olursa olsun devlete bir şey olmasın" zihniyeti hakim.
  1 ... sen icme bokunu cikariyorsun
 9. 9.
  üsküp, yugoslavya göçmeni olarak sülalemizde her türlü siyasi eğilim bulunmaktadır. *
  3 ... san marinolu
 10. 10.
  1989 yılı ve sonrası bulgaristan muhacirleri kominizm zamanını özleyen muhacirlerdir. sovyetlerin yıkılmasından sonra bulgaristanın emir alıcak bir sosyalist başı olmadığı için ırkçı başkanlarının sözü dinlenmiş, isimler bulgar isimlerine çevrilmiş, bulgarca dışındaki dillerin konuşulması yasaklanmıştır. bunun yanında bu yasaklara uymayanlar ölüm kamplarına tutsak edilmiş, yasağı çiğnedikleri yerde vurulmuş vs... Böyle bir ailenin ferdi ve her sene bulgaristana akrabalarına giden biri olarak milliyetçi eğilimim olmamakla beraber bizim ailemiz gibi olan diğer ailelerde de milliyetçi eğilime rastlamadım. son zamanlarda oy verme konusunda güvenecekleri bir parti bulamamış olmaktan dolayı iktidarın aşırı güçlü olmaması için milliyetçi hareket parti ve cumhuriyetçi halk partisi gibi partilere oy vermişlerdir. sosyalist bir toplumda yetiştikleri için dine bağlılıkları fazla olmamakla beraber dindar olanları gerçekten kitabını okuyup dinini seçmiş olanlardır. hiç bir şekilde müslüman bir aileden geldikleri için müslüman olma gibi bir kaide yoktur. 1989 yılı (ve sonrası)bulgaristan göçmenleri gerçek manada inandıklarını arkasında durdukları şeyi sonuna kadar desteklemektedirler.
  1 ... gatha