1. 1.
  Bilinen bir problemin muhtemel nedenlerini belirlemek ve göstermek için kullanılan bir araçtır. Ishikawa tarafından geliştirildiği için ISHIKAWA veya Balık Kılçığı Diyagramı olarak da bilinir. Neden-sonuç diyagramı, bir süreci etkileyen nedenleri sınıflandırarak ve ilişkilendirerek açık biçimde göstermek için geliştirilmiştir. Bu yöntem kalitenin yedi aracından biridir.
  1 ... deeplydisturbed
 2. 2.
  temelde, problemin sebeplerinin belirlenmesi amacı ile kullanılır. muhtemel sebepler, ekip ile beraber beyin fırtınası ile belirlenebilir. problem veya hatanın muhtemel tüm sebeblerinin bir arada ve eksiksiz görünmesine yardımcı olur.
  ... sion
 3. 3.
  kalite kontrolün temelini oluşturan bir araçtır. fazla önemi yoktur, sorun çıkarabilecek aşamaları daha rahat anlamaya yarar. devlet planlama teşkilatında bile adını bilen yoktur bu meretin.
  eğer düzensizlik içinde bir düzen yakalamışsanız; ne ishikawa' ya gerek vardır nede deming' e.
  tamam işten atılmış olabilirim ama bunun sebebi balık kılçığını bilmemem değildi. sadece diğer departmandaki çalışanlara sarkmıştım.
  (bkz: bu da böyle bir anımdır)
  1 ... nahaglot
 4. 4.
  2008 kpss eğitim bilimleri sorularına konu olmuş diyagram.
  ... thaliia
 5. 5.
  BALIK KILÇIĞI TEKNiĞi

  Ishikawa diagramı olarak da bilinen balık kılçığı tekniği, 1943 Kaoru ishikawa tarafından geliştirilmiştir. Teknik, bir problemin (nükleer patlama, seçim, öğrenme güçlükleri, gençlerin suç işlemesi gibi) nedenlerini ve alt nedenlerini tanımlama sürecini yapılandırmaya yardım edebilir. Ayrıca, tüm öğrencilerin derin ve nesnel bir görüş kazanmalarını ve problemin çeşitli bölümleri arasında ki önemli ilişkileri görmesini, öğrencilerin daha derin bir şekilde bir problem üzerinde yoğunlaşmasını sağlar. Problem çözme tekniklerinden biri olan bu teknik, öğrencilerin düşüncelerini organize etmeye yardım eder; ancak, problem için çözümler sağlamaz. ilginç bir teknik olan balık kılçığı tekniği öğrenmesi ve uygulaması kolaydır. Bu teknik; birlikte çalışmayı, gerçeği aramayı, değişik görüşlere açık olmayı ve karşıt görüşlerin ortaya çıkmasını sağlar.

  Balık kılçığı tekniğinin adımları

  Problemi tanımlama: Ele alınacak problem hakkında kısa bir bilgi verilir.

  Nedenler üretme: Yapılandırılmamış beyin fırtınası tekniğini kullanma ( bu probleme neden olan faktörler nelerdir? Bu nedenler arasındaki ilişkiler nelerdir? Gibi sorular üzerinde beyin fırtınası yapılabilir).

  Yapılandırılmış beyin fırtınası tekniğini kullanma: (Round Robin 6-3-5,6 kişi 5 dakikada 3 fikir sunması)

  Balık kılçığı diyagramını oluşturma. Bir kağıdın üzerine yönü sağa doğru olan bir ok çizilmeli ve açıklanacak konunun başlığı;balığın omurgası; temsil eden okun üzerine yazılmalıdır. Daha sonra balığın omurgasına 45 derecelik açıyla oklar çizilir ve okların üzerine ana nedenler yazılır ve ana nedene de oklar çizilerek bu nedenlerin detayları kısaca açıklanır.
  Balık kılçığı tekniğinin etkili kullanılabilmesi için;

  1. Tekniğe başlamadan önce herkesin problem üzerinde hem fikir olduğundan emin olun.

  2. Kısa ve öz sözcükler kullanın

  3. Nedenlerin ne olabileceğini düşünün ve onu okların üzerine ekleyin.

  4. Nedenlerin ayrıntılarını üzerine ekleyin.

  5. Herkesin birbirinin görüşüne saygılı olmasını sağlayın.
  -1 ... seytanprenses
 6. 6.
  balik bastan kokar diye nahos bir espriye sahip diyagram.
  ... ben hep 17 yasindayim
 7. 7.
  eğitim bilimleri derslerine çalışan öğretmen adaylarının imanını gevreten sorulara konu olan diyagram.*
  ... thaliia