1. .
  Yaptıran : Şeyh Mehmed Saadeddin ve Şeyh Ali Efendiler.
  Yapım Yılı : H 1309 / M 1891
  Yeri : Silivrikapı'da, Bâlâ Tekkesi sebilleri ortasında yer almaktadır.
  Tipi : Sebille birlikte tasarlanan tek Yüzlü duvar çeşmesi.
  *
  2 ... iremim