1. 1.
    dürbünle bakınca anlaşılıyor aslında.
    ... shadow fiend
  2. 2.
    dedi, uludağ sözlük'ün delisi.
    ... kiraathane keki