1. 1.
    dürbünle bakınca anlaşılıyor aslında.
    ... shadow fiend