1. 1.
    Fiyatı mı evet kaliteli ise eğer mısır şurubu yoksa.
    ... kudurtanbazlama