1. 1.
    Ne yazık ki tutuklanmamışlardır..

    Boy boy tvlerdedirler..

    Paraya para demezler.
    ... gezdimgordumyenildim