1. 1.
    erkek bakir, tecrübesiz olursa kimyasal ayrışma gerçekleşemez. çünkü Kimya ilmi, tecrübelerle müsbet bir satha nüfuz eder.
    ... salvatoreadamo