bu konuda fikrin mi var? buraya entry ekle. üye ol
 1. 1.
  "avâzeyi şu âleme davut gibi sal
  bâki kalan bu kubbede bir hoş sâda imiş..." beyitinin geçtiği şiirin en bilinen dizesi.

  bu dizede kullanılan tevriyeli anlatımın akıcılığı baki'nin şairlik kudretinin kanıtı gibidir. şair bir yandan kendi şairlik yeteneğine atıfta bulunurken, diğer yandan da dünyeviliğe işaret etmektedir.
  3 ... yasak merve
 2. 2.
  zülf-i siyâhı sâye-i perr-i hümâ imiş
  iklim-i hüsne anın içün pâdişâ imiş

  bir secde ile kıldı ruh-i âftâbı zer
  hak-i cenâb-ı dost aceb kîmyâ imiş

  âvâzeyi bu âleme dâvûd gibi sal
  bâki kalan bu kubbede bir hoş sadâ imiş

  görmez cihânı gözlerimiz yârı görmese
  mir'ât-ı hüsni var ise âlem-nümâ imiş

  zülfün esîri bâkî-i bîçâre dostum
  bir mübtelâ-yı bend-i kemend-i belâ imiş
  3 ... tosun burada da hizmetinizde
 3. 3.
  Fani dünyadan gecip gidince insan, geriye kalan sadece insanların onu güzel anmasıdır. Insanlığa faydalı olabilen insana ne mutlu.
  2 ... everybody lies
 4. 4.
  yanılmıyorsam Baki'nin panpası kanuni ölünce yazdığı gazel. çok severlermiş birbirlerini.
  2 ... adana turuncudur