1. 1.
    Muhammed ESED mealine göre söyledir: Üzerinde hiçbir şüpheye yer olmayan bu ilahi kelam Allah'a karşı sorumluluklarının bilincinde olanlara bir rehber (olarak indirilmiş) tir.
    ... bdrrslsyyf