1. 0.
    şeref haysiyet ve istifayı gerektirecek olağan dışı ve görevini eksik yaptığını gösteren hadise.
    1 ... basbakan olacak adam