1. 1.
  yine ismet özel...

  hangi boşlukları dolduracağını iyi biliyor ismet özel. şiirin eksik kalan yanlarını hep tamamlıyor. uzun öylesine uzun ki destan olabilir. tamamını kopyalamayacağım buraya. gidin/bulun/okuyun/. ismet özel bu şiiri yazdı ve siz hala kendi seslerinizi sağıyorsunuz öyle mi? şapkaları hazırlayın.

  And içtik ve kızarmış patates yedik

  Bahsi kapattık vakt erişti gurub etti güneş
  Aklıma çoraplarımı çıkarırken asra bazı şeylerin
  Neyin alâmeti olduğunu sormak geldi
  Neyle kaimdi havuz
  Hıfzı sırlı köşk efsanesinden yüklemişlerse ona
  ihtimam gösterilerek mermerine nişanlı ve mağmum düşen firkete
  ikimizin (*) çekinik yedeklendirilişi bir tarz-ı nedamet üzre erkek ve dişi
  Akrabadan birinin defterde kurutulmuş menekşe unutuşu vesilesiyle
  Atfettiğimiz anlam ümide
  Temin edebildiysek sarayın rızasını
  Evrakı tekemmül ettirebildiysek
  Dumura bu yaşımda bile uğramadıysa
  Komünist ahlâkını kavrayış hassam
  imdadına erişmek dururken havan elinin
  Müzmindir bahanesiyle hohlanış
  inerken gece
  Meçhul bir sevinç ilhamı yararından
  Parmak ucu alışkanlığı yardımıyla
  En yayvan kabı yağladığımız sırada duyulan
  Duyuldukça tekrar edilen yankılandıkça yaygınlaşan
  Kanatlı çöl karıncalarının
  Sürüyle irtibatını koparmış çekirgelerin
  Bilinç bilinç çığlıkları
  Arşivi ziyaretim ki yasaklanmadıkça asla
  Aksatılmadığı bilinir ve bilinir
  Tamamen baştan savma bilinir
  Bilinmez gelmesin bir zarar ona aman
  Denilen yer nere
  Tokalar
  Üzengiler
  Gümüş aynalar
  inen her gecede almasaydı gözü
  Her gece dikizli ruh
  Rüyamıza Hümâ donuyla girmeseydi
  Avluda kişneyen istilâ masrafını göze alan
  Gece olacaktı geçen gece ki ulaşabilelim haşre
  Telsiz tırnaksız poliçesiz geçen inandırıcı gemi
  Teklifsiz bordasız şadırvansız ketenli gece
  ispatı acıktığımız yere kadar şakacı
  Yıkandıktan sonra daha da ketum
  Kalışımızdır ki hepimiz hayaletiz
  Uğratıldıklarımızla hayal imrendirildiklerimizle etiz
  Bu demek kepimiz kaptırılmış demek biz ikimiz
  Sürgün edildiğimiz dünyanın kalıplarına
  Uğrayan ve imrenen kalpazancıklar
  Çekelim rüyadan mahşer kalıbını aydınlık bilelim
  Düşmanı kendimize güldürmeyelim
  Rakıya aslan sütü
  Maltızda sebze közlenmesi eylemine
  Efsundur gayesiyle baş vuranları öğrenelim
  Bilelim zombilere evliyalık rozeti takanların niyeti ne
  Uyanıyor radyo yayını çalar saat işlevi üstlendikçe ayıkıyoruz
  Gündüzleri ağır bir yargı uğruyor mahfilimize
  Buna karşılık hüküm serüvenimizi gündüzlere bağlıyoruz
  Nezaket gösteriyoruz barsakları süngülenesicelere Lola Lola
  Lola lolita göz kırpıyoruz sübyancılara
  Meşgulmüş gibi yapıyor davet almak istiyor
  Talih kuşunun tüy döktüğü tünekten tütebilmek hevesiyle
  Tahta kat kat kısırlığı davet ediyoruz
  ¿Que cosa?
  Yerden tam ayaklarımızı kesmişken neden eser şimdi bu siğil
  Kağnı dingili soymuk istifa istidalarının tümü
  incili torba simli cüzdandan Shirley Temple
  Kemendi derdest eğerden de Roy Rogers süzdüren
  Ler lar lir lirik King Lear
  Pörsüttü mü Eliot'ı Pound'u çöküştürdü mü
  2 ... akustikcinayet