1. 1.
    2. mustafa nın sultanlığına tekabül eden 1701 yılında, osmanlı donanmasının ana unsurunun kalyonların olduğunun belirtildiği kanunnamedir.
    ... katalonyadankatalanjaponkatalo