1. 1.
    turkculerin başı olması nedeniyle olan gerçek.
    ... erectof