1. 1.
    Vallahi billahi ne ölüme ne dirime.

    Kimse kusura bakmasın.
    1 ... jacques de molay