1. 1.
    türkçü milli iradenin beklentisidir.
    2 ... erectof
  2. 2.
    bir ülkücü takım elbise ve sivri burun dışında bir şey giymez. bak mesela polat alemdara her operasyona takım elbise ve sivri burun ile giderdi.
    2 -1 ... ruh okuzu