1. 0.
    amoretti diye bilinir, italya'da.
    1 ... monk of monkmountain