1. 1.
  Allahın lanetine uğramıştır.
  -1 ... expected1
 2. 2.
  farisidir. farsça peder demek, baba demektir.
  2 ... lightsaber
 3. 3.
  peder farsça baba demek.

  peder demek günahsa farça bir kelime olan peygamberi de kullanma.
  1 ... muhendis tarihci